Brev till Simonetta Sommaruga, 07/01/2020 – engelska