Integritetspolicy

Integritetspolicy för Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer

Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, organisationsnummer 802480-2426, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). När du i samband med en gåva eller kontakt med oss lämnar personuppgifter garanterar vi att dina personuppgifter stannar hos oss och inte lämnas vidare till en tredje part. Begreppet personuppgifter avser all information som kan kopplas till en fysisk person såsom namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer och bankuppgifter.

Med behandling avses all hantering som insamling, registrering, bokföring och lagring.

När samlar vi in personuppgifter
Vi samlar inte in mer information än vad som är nödvändigt för ändamålet utifrån principen om uppgiftsminimering. Behandlingen av personuppgifter är enbart till för att säkerställa service och upprätthålla kontakt med givare, samt för ekonomisk administration och bokföring.

Vid gåvor via vårt bankgiro eller bankkonto, med kort eller Paypal får vi ditt namn och ibland även adress. Vid gåvor via Swish får vi ditt mobilnummer. Dessa uppgifter hämtar vi från vår bank Swedbank och används som verifikat i vår bokföring. Enligt bokföringslagen måste denna information sparas i sju år.

Andra personuppgifter som vi får vid kontakt med dig och som vi behöver för att hålla kontakt med dig sparas i max 36 månader. Vid gåva kan vi skicka tackbrev till dig enbart om du har meddelat oss din adress via din bank eller direkt till oss på annat sätt.

Dataskydd
Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter
Du kan när som helst begära att få ta del av den information, som vi har registrerat om dig. Du har också rätt att begära att en uppgift om dig ska rättas eller att någon eller alla uppgifter om dig ska raderas. Detta gör du genom att mejla eller skriva ett brev till oss, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter
Insamlings-och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer
Adress: c/o Lennart Hardell, Studievägen 35, 702 17 Örebro
E-post: lennart.hardell@miljoochcancer.com

miljoochcancer.com