Yttrande angående länsstyrelsens beslut, 31/1/2018